ఓ అత్తా!!

Posted by

ఎక్కడో పడి ఉన్న తులసి మొక్కను తీసుకువచ్చి..
దానికో గుడి కట్టి, అందులో ప్రతిష్టించి
రోజూ పూజలు చేసి, హారతులు ఇచ్చి
మా ఇంటి “లక్ష్మి” అంటూ ఆరాధించి
మురిసిపొయే ఓ అత్తా…

అల్లారుముద్దుగా పెరిగి, నీ ఇంట మెట్టి
నీ వంశ ధారను కావలసిన నన్ను
“లక్ష్మి”* తేలేదు అంటూ
కొట్టి, తిట్టి, అగ్నికి ఆహుతి చేసి
కక్ష తీర్చుకొనే నా అత్తా..

నీ జాతి మీద నీకున్న గౌరవం ఇదేనా??
మానుకున్న విలువ మనిషికి లేదా??

*గమనిక: మనకు గుర్తించే సమయం ఉన్నా, లేకున్నా, ఇప్పట్టికీ సమాజం లోని అన్ని వర్గాలలోను “వరకట్న”భాదితురాలు కోకొలల్లు.

One comment

  1. ఇంత వరకు చదివిన మీ కవితలన్నిటిలోకి బాగా నచ్చిన కవిత ఇది. ఎంతో బాగుంది.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s