ఓ అత్తా!!

ఎక్కడో పడి ఉన్న తులసి మొక్కను తీసుకువచ్చి..
దానికో గుడి కట్టి, అందులో ప్రతిష్టించి
రోజూ పూజలు చేసి, హారతులు ఇచ్చి
మా ఇంటి “లక్ష్మి” అంటూ ఆరాధించి
మురిసిపొయే ఓ అత్తా…

అల్లారుముద్దుగా పెరిగి, నీ ఇంట మెట్టి
నీ వంశ ధారను కావలసిన నన్ను
“లక్ష్మి”* తేలేదు అంటూ
కొట్టి, తిట్టి, అగ్నికి ఆహుతి చేసి
కక్ష తీర్చుకొనే నా అత్తా..

నీ జాతి మీద నీకున్న గౌరవం ఇదేనా??
మానుకున్న విలువ మనిషికి లేదా??

*గమనిక: మనకు గుర్తించే సమయం ఉన్నా, లేకున్నా, ఇప్పట్టికీ సమాజం లోని అన్ని వర్గాలలోను “వరకట్న”భాదితురాలు కోకొలల్లు.

One thought on “ఓ అత్తా!!

Add yours

  1. ఇంత వరకు చదివిన మీ కవితలన్నిటిలోకి బాగా నచ్చిన కవిత ఇది. ఎంతో బాగుంది.

    Like

Leave a Reply to prasanthi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: