నే మనసు పడిన వెంటనే ఓ ఇంద్రధనుస్సు పొంగులే

Posted by

తన అనురాగపు కిరణాలు నామీద ప్రసరించగానే
వానచినుకులా మబ్బుచాటున మాటువేసిన నేను
తెల్లని ఆ కిరణానికి ఏడు రంగులు పులిమి..
నే మనసు పడిన వెంటనే ఓ ఇంద్రధనుస్సు పొంగులే.. అని పాడాలనుకున్నా!!

కారుమబ్బులలో చిక్కుకుపోయింది కిరణం
విరహవేదనతో విలపిస్తూ భారంగా మారిన నన్ను
తనలో దాచుకున్న మబ్బే నేలకు సాగనంపింది.

మచ్చలేని మమతకు లోకంలో రంగులన్నీ పరిచయం చెయ్యాలనుకున్నా..
కానీ నలుపొక్కటే చూపించింది ఈ ప్రకృతి మాకు
నే మనసు పడిన వెంటనే ఓ ఇంద్రధనుస్సు పొంగులే.. కేవలం నా భ్రమేనా!!??

2 comments

  1. కవిత్వ పరంగా చూస్తే చివరి రెండు లైన్లు పలుచబడినట్టు అనిపిస్తోంది. భావం మాత్రం బాగుంది. ముఖ్యంగా మొదటి ఖండిక.

    Like

  2. అసలు కవిత్వం నా కప్పూ కాదు మగ్గూ కాదు 😉 (it’s not my cup of tea) అని చెప్పే ప్రయత్నం)) నీ బ్లాగులు మొదలు పెడుతున్నామే గాని చివరి వరకు వెళ్ళటం లేదు అనే complaint కి, పోనీ తక్కువ పదాలతో భావం చెప్పడమే పనిగా పెట్టుకున్నా!! నా భావం నచ్చినంతవరుకూ నేను విజయం సాధించినట్టే.

    Thanks for your comment.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s