వీకెండ్ అంటే శనాదివారాలు కాదా??

Posted by

ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలో మాచెడ్డ చిరాకు వచ్చిపడింది నాకు. వారమంతా ఆఫీసులో బాగానే ఉండేది, ఎక్కువ పనిభారం గానీ, బోరింగ్గా కానీ అనిపించేది కాదు. వారాంతరం అంటే కాస్త హాయిగా ఉండేది.. పనికి దూరంగా ఉన్నదానికన్నా ఓ 40 కి.మీ. ప్రయాణం చెయ్యక్కరలేదు అనే ఆనందమే ఎక్కువ. శుక్రవారం కాస్త పెందలాడే బయలుదేరి, మళ్ళా సోమవారం ఉత్సుకతో ఆఫీసుకు వెళ్ళడం అంటే భలే నచ్చేది నాకు. కానీ మండే మార్నింగ్ ప్రశ్న .. “వీకెండ్ ఏమి చేసావు” అన్న దానికి ఏం చెప్పాలో అర్ధమైయ్యేది కాదు.

సోమమంగళ వారాల్లో “వీకెండ్ ఏమి చేసావు?”, గురుశుక్రవారాల్లో “ఈ వీకెండ్ ఏంటి ప్లాన్స్?” , బుధవారంనాడు ఈ రెంటిలో ఏదో ఒకటి. ఇంచుమించుగా ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా కనిపించినా ఇవే ప్రశ్నలు. నన్నే కాదు ఎవరినైనా ఇవే ప్రశ్నలు. “అబ్బా” అనిపించేది మనసులో, బయటకు మాత్రం ఏమి చెప్పాలా అని తెగ గింజుకునేదాన్ని. “శుక్రవారం ఇంటికి వెళ్ళానా, అప్పుడే తన కాల్ వచ్చింది. రేపు రెడీగా ఉండు అని చెప్పాడు. Saturday పొద్దునే ప్రసాద్స్ లో మూవీ చూసాము. లంచ్ అక్కడే ఉన్న Waterfront లో, మబ్బుపట్టి ఉంది కదా, చల్లగా గాలి వేస్తుంటే yummy food తింటుంటే wooow ఉండింది. Necklace Road మీద కాసేపు షికార్లు కొట్టి, లీవైస్ లో తను, కళాంజలిలో నేను shopping చేసాము. ఇంటికి వచ్చేసరికి పదయ్యింది. అయినా తనివి తీరక రాత్రి మూడింటి వరకు చాట్టింగ్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాము. మర్నాడు చాలా ఆలస్యంగా లేచినా, సాయత్రం కలుసుకుని Central లో Timepass చేసాము. రోడ్డు పక్కన చాట్ తిన్నాం” అని ఆపకుండా చెప్పాలనిపించేది నాకు. అబధ్ధమైతే అయ్యింది, చూసారా వీళ్ళూ అనుకునేదాన్ని.

సెలవుంటే ఏమి చేస్తాం? చెయ్యాల్సినవ్వన్నీ ఆలస్యంగా చేస్తాము. ఇంకా ఓపికుంటే ఎప్పుడూ చెయ్యని చేస్తాం, అంతే కాని అప్పటికప్పుడు కొండ తవ్వముకదా?? నేను బాగా నిద్రపోతాను. (పాపం అలసిపోయింది అన్న ఫీలింగ్ తో అమ్మ కూడా ఏమీ అనదు) టీవీ చూస్తాను. పుస్తకాలు చదువుతాను. Net surfing విపరీతంగా చేస్తాను. చాట్టింగూ ఎక్కువే!! మాంచి మూడులో ఉంటే కొత్త వంటకాలు ప్రయొగిస్తాను.. అసలే నా హాబీల లిస్ట్ చాంతాడంత ఉంటుంది. అయినా “How was the weekend?” మింగుడుపడేది కాదు. పైవాటిలో ఏమి చెప్పినా ఏదో వంక “నిద్రనే ఎంత సేపూ??”, “టీవీ లో చూసిన సినిమా కూడా సినిమానే??”, “ఎప్పుడూ పుస్తకాలేనా .. enjoy చెయ్యవూ??” , “net surfing & chatting కి వీకెండ్ ఆ?? ఆఫీసులో ఏమి చేస్తావు?” etc etc లాంటి కౌంటర్లు వచ్చేవి. వీకెండ్ అంటే శనిఆదివారాలనుకున్నా నేను, వాటిని కూడా స్టేటస్ సింబల్ గా ఎందుకు తీసుకుంటున్నారో.. మనకు మనం సమయం కేటాయించుకోకుండా.. ఇలా మాల్లు, సినిమాల్లు అంటూ ఎందుకు తిరగాలో నాకు అర్దమైయ్యేది కాదు. ఒకవేళ ఏ వింతో జరిగి, నేను అలా గడిపానే అనుకోండి, ఆ వారం నన్ను ఏవరూ ఏమీ అడిగేవారు కాదు, చిర్రెత్తుకొచ్చేది.

ఆ తర్వాత అర్ధమైంది.. అంతగా పరిచయం లేని వాళ్ళము గనుక, ఏదో ఒక విషయంతో మాటలు మొదలవ్వాలి కనుక, మాటా మాటా కలపడానికి ఈ ప్రశ్న ఉపయోగపడుతుందని. అలావాటు అయ్యిపోయాక, ఈ ప్రశ్న ఓ casual questionయే అని. మొదట్లో నేను పడిన ఇబ్బంది ఇప్పుడు నవ్వుతెప్పిస్తుంది. 🙂

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s