అమ్మా.. నాన్నని చూడు..

Posted by

“భూఉఉఉఉఉఉ…..”

“అమ్మో.. !” “ఇహిహి..హహ.. భయపడ్డావ్..భయపడ్డావ్!”

“పో రా.. నేన్నీతో మాట్లాడను పో! నాతో ఏం ఆటలాడక్కరలేదు.”

“ఏం?.. ఊ?”

“ఏంట్రా బెదిరిస్తున్నావ్? అమ్మ ఒక్కత్తే పని చేసుకుంటుందే, చెల్లి చిన్నారి నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోతుందే.. కాస్త దాన్ని ఆడిద్దాం అని ఏమన్నా సాయం చేస్తావా? నాతో మాట్లాడక..”

“నువ్వేమో టామ్ ఆన్ జెర్రీ వస్తున్నప్పుడే పిలుస్తావ్? ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్ కదమ్మా!”

“మనకి నీళ్ళొచ్చేదీ ఆ థర్టీ మినిట్సే కద నాన్న!”

“…”

“ఏంటో.. అంతగా ఆలోచిస్తున్నావు?”

“అదే.. నీళ్ళు, టామ్ ఆన్ జెర్రీ ఒక్కసారి రాకపోతే నేను చెల్లిని ఆడించచ్చు కదా?”

“ఊ.. నిజమే! కానీ ఎలా?”

“ఏముందీ నువ్వు నాకు అన్నీ టామ్ అన్ జెర్రీ సి.డీలు ఇంకా ప్లేయరూ కొన్నిచ్చెయ్యి.. అప్పుడు.. ”

“అహా.. తెలివి!! తిరిగి తిరిగి అక్కడికొచ్చావ్ మాట.”

“మా ఫ్రెండ్స్ అందరి దగ్గరా ఉన్నాయమ్మా.. ప్లీజ్ నాకూ కొనివ్వవూ”

“హమ్మ్.. ఇప్పుడు కాదు. మీ నాన్న వచ్చాక కొనుక్కుందువులే!”

“….”

“మళ్ళీ ఏదో మాస్టర్ ప్లానా ఆ బుర్రలో!?”

“ఛా.. ఎందుకలా నా జుట్టు చెరిపేస్తావ్? మళ్ళీ నీట్ బాయ్ కాదంటావ్!”

“తప్పైపోయింది.. ఇంకెప్పుడూ నీ జుట్టు చెరపనులే..”

“అదో… చెరపనన్నావ్! నాన్న ఎపుడొచ్చేదీ?”

“వచ్చేస్తారులే.. అన్నం తింటావా?”

“ఊ! నాన్న చాలా రోజులు ఊరెళ్ళిపోతారేం? రిషీ వాళ్ళ నాన్న చూడు రోజూ ఇంటికొచ్చేస్తారు.”

“మీ నాన్న చేసే ఉద్యోగం అలాంటిది. ఇదో గ్లాసుతో నీళ్ళు తీసుకుని ముందు గదిలోకి పద! నేను అన్నం పెట్టుకుని వస్తా”

“నేను టివీ చూస్తూ తింటా..”

“సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టకూ.. చిన్ని తల్లి లేచిపోతుంది. అమ్మగారు లేస్తే ఒక పట్టాన ఏడుపాపదు”

“అమ్మా… చూడు.. నాన్న ఫోటో టివిలో!”

“నాన్న ఫోటో టివీలో ఎందుకొస్తుందీ? మళ్ళీ ఆట్లాడుతున్నావా?”

“లేదమ్మా.. నిజంగానే! నాన్న ఫొటో.. మన నాన్నే!”

ఫ్లాష్.. ఫ్లాష్.. బ్రేకింగ్ న్యూస్: కరీంనగర్ శివార్లో ఒక పోలీసు మృతదేహం లభ్యమయ్యింది. ఇది ఎస్సై రామచంద్రం బాడీ అని గుర్తించారు. చనిపోయి ఇప్పటికే 24 గంటలు గడిచుంటాయని అనుమానిస్తున్నారు. నిన్న జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో.. ”

“అమ్మా.. అమ్మా.. ఏమయ్యిందీ?.. లే అమ్మా..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s