నిశ్శబ్దం

Posted by

గజిబిజి జీవనం – నిదరోయిన నగరం
నిశ్శబ్దం

కిక్కిరిసిన స్టేడియం – ఔటయిన సచిన్
నిశ్శబ్దం

చెలరేగిన అల్లర్లు – నిరవధిక కర్ఫ్యూలూ
నిశ్శబ్దం

ఇంస్టెంట్ మెసంజర్ – క్రాష్ అయిన చాట్
నిశ్శబ్దం

కదలిపోయిన బంధువర్గం – నిర్మానుష్య శ్మశానం
నిశ్శబ్దం

Why is silence so deafeningly loud!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s