School teacher

Posted by

నిన్న సాయంత్రం మీ అమ్మగారు నాతో మాట్లాడారు. నేను నీ గురించి ఏమేం వింటున్నానో తెల్సా? నువ్వసలు సరిగ్గా తినడం లేదంట, ఇంట్లో? పావని వాళ్ళు నువ్వు స్కూల్లో కూడా తినడం లేదని చెప్తున్నారు? రోజూ బాక్స్ అలానే పట్టుకెళ్తున్నావ్ అట? ఏంటి నీ సమస్య? డైటింగ్?

ఆడపిల్లంటే అందంగా కనిపించాలని నూరిపోస్తారు గాని, ఆరోగ్యం లేనిదే అందమెలా వస్తుంది? లావుగా ఉన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంటే అదో నిండుతనం. సన్నగా, పాలిపోయి, పీక్కుపోయినట్టుంటే ఎవరూ మొహం చూడరు. తినాలి. బాగా తినాలి. అంతగా లావైపోతానని బెంగైతే, బాగా తిని, బాగా గెంతులెయ్య్! మళ్ళీ తిను. మళ్ళీ ఎగురు. అంతే కాని, కడుపు మాడ్చుకోకు. ఇది తినాల్సిన వయసు.

అయినా, ఒకటి అడుగుతా చెప్పు.. do you wanna give birth to at least one baby? Yes? అది కావాలనుకుంటే బలంగా ఉండాలి. బోలెడు శక్తి కావాలి. ఇప్పుడు సినిమాల్లో, హీరోని విలన్ కాల్చేస్తుంటే, హీరోయిన్ అడ్డెళ్ళి బులెట్ తగిలి చచ్చిపోతుంది? అది నథింగ్ అసలు, when you can give your man, his baby! You wanna go through that phase, then stop dieting and start eating! ఇంకోసారి డైటింగ్ అన్నావంటే అసైన్మెంట్‍లో మార్క్స్ కట్ చేసేస్తా!

************

పావని మీద నీకెందుకు కోపం వస్తోంది? నువ్వు తనకి చాలా క్లోజ్ కాబట్టి, తనో అబ్బాయిని ఇష్టపడుతున్నట్టు నీతో షేర్ చేసుకుంది. అందులో నువ్వు అప్‍సెట్ అవ్వాల్సింది, ఏముంది? మీరున్న వయస్సులో ఇలాంటి స్నేహాలు చాలా కామెన్. మన ఇళ్ళల్లో ఇలాంటివి ఒప్పుకోరుగాని, ఆకర్షించడం – ఆకర్షింపబడ్డం ఈ వయస్సులో సహజం. వాటి మత్తులో పడి చదువులు నాశనం చేసుకోవడం తప్పు గాని, పెద్దవాళ్ళకు తలనొప్పిగా మారటం తప్పు గాని, అసలు అబ్బాయిలంటే అసహ్యించుకోవాలని ఏముంది? వాళ్ళతో హద్దులు మీరని స్నేహాలు చేస్తే తప్పేంటి? Loving or seeking love, as such, is not a derogatory act. But yes, దాని వల్ల విపరీత పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండగలగాలి.

Also, friendship, to that matter any relationship, is like reading a book while its being written. మొదట్నుండీ చివరదాకా చదివేసి, బట్టీయం వేసేసి ’అంతా తెల్సు’ అన్నట్టు వ్యవహరించడానికి మనుషులేం అచ్చైన పుస్తకాలు కాదు కదా! ’జరిగిన కథ’ మాత్రమే తెల్సు మనకు. దాన్ని బట్టి ’జరగాల్సిన కథ’ ఇలా ఉండాలని నిర్ణయించేసుకొని, అవతలి వాళ్ళు అలానే ఉండాలని ఆశ పెట్టుకోవటం తప్పు. కొన్ని రోజుల్లో పావనికి అయితే పట్టరాని సంతోషం, లేదా తట్టుకోలేని దుఃఖం రావచ్చు. ఆ రెంటిలోనూ, ఒక ఫ్రెండ్‍గా నువ్వు తోడుగా ఉండాలి.

************

 “అందంగా లేకపోతే ఎవరూ ప్రేమించరా? ఎవరు చెప్పారు నీకు? నన్ను ప్రేమించారే..”

“You ARE beautiful, Ma’m.”

“ఆగు. ఆ వాక్యం నిజం అనిపించుకోడానికి కొంత సరిచేయాలి. ’You’re beautiful, to me, Ma’m!’ నీకందమైనది నాకు కాకపోవచ్చుగా! Beauty is in… ”

“the eyes of the beholder Mam!”

*************

 “మీకు తెల్సా ఇవ్వాళ బైయాలజీ క్లాస్ ఎంత క్రేజీగా ఉండిందో? చచ్చిపోయాం.. టాపిక్ ఏమో, హ్యూమెన్ అనాటమీ! Naked man and woman chart hanging on blackboard. మేడమేమో, ’చూడండి, ఇటు చూడండి’ అంటారు. మేమేమో డెస్క్ ల్లోకి తలలు దూర్చేసాం.

“పూర్ శోభా మా’మ్! ఎంత ఇబ్బంది పెట్టామో ఈ రోజు. అసలావిడ ఏం చెప్తున్నారన్నదానికి సంబంధం లేకుండా ముసిముసి నవ్వులు. Reproduction గురించి చెప్పడానికి ఆవిడ, “when a dog, wagging its tail, approaches an another dog!” అని మొదలెడతారు. పూజ లేచి, “Why always dogs? Why not a man and a woman?” అనడుగుతుంది.”Yes Ma’m.. dogs are boring! ఊహించుకోడానికి యక్‍గా ఉంది..” అని నందిని.

“మేడం నవ్వుతూ, “ఒక ఐదారేళ్ళు ఆగండి. నాకన్నా బా చెప్పేవాళ్ళతోనే చెప్పించుకోవచ్చు” అనన్నారు. అంతే! అర్థం కాని వాళ్ళు బిక్కమొహాలేసారు. అయిన వాళ్ళల్లో చాలా మంది, “ఛీ!” అంటూ సిగ్గుపడిపోయారు. ఇంతలో విద్య లేచి, “అవి ప్రాక్టికల్స్ మామ్! థియరీ ముందవ్వాలిగా!” అని.. ఆ సరికి శోభా మేడం కూడా గట్టిగా గట్టిగా నవ్వేస్తున్నారు. అలా కాసేపు నవ్వి, “అబ్బాయిలకీ ఈ లెస్సెన్స్ చెప్పాను నా సర్వీసులో! బుద్ధిగా వింటారు వాళ్ళు. ఇలా అల్లరి చెయ్యరు. ఈ క్లాసులో ఓ పదిమంది అబ్బాయిలుండుంటే, ఈ పాటికి పారిపోయేవాళ్ళు! I pray for the well being of boys in your life..”

************

“సిలబస్ అయ్యిపోతోందిగా.. టీచర్లందరూ, మెసేజ్‍స్ ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడూ తిట్టే తెలుగు టీచర్, “అమ్మాయిలన్నాక గలగలా మాట్లాడుతూ, కిలకిలా నవ్వుతూ కళకళాడుతూ ఉండాలి. వాగటం మానకండి. నవ్వటం ఆపకండి. హాయిగా, ఆనందంగా ఉండండి.” అన్నారు. ఎప్పుడూ క్లాసులో గోలగా ఉంటామని తిట్టే ఆవిడ!

“హిందీ టీచరేమో.. “तुम लोगों को दुल्हनॊ की तरह सजाया हम! दुनिया ससुराल है.. जरा सम्भल्के” అని అన్నారు.

“మాథ్స్ టీచర్, “ఏదైనా చేయండి.. కానీ ఎంజాయ్ చేస్తూ..” అనీ.. “ఇలా ఒక్కోరూ, ఒక్కోలా! బాధగా ఉంది, వదిలిపోవాల్సి వస్తున్నందుకు.”

“ఎప్పుడూ ఒకే phaseలో ఉంటే ఎలా? Transitions are as beautiful as phases themselves.

You just gotta have an eye for them!”

**************

 వావ్! You’re in love! Congrats, my gal! మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారా? కన్నా కష్టమైన ప్రశ్న, మనం ప్రేమిస్తున్నామా? అని తేల్చుకోవటం.ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను. మీ షారుఖ్ ఖాన్ సినిమాలోల్లా మాత్రం ఉండదు.

అందరికీ ఇలానే ఉంటుందని కాదు గానీ, నా అనుభవంలోవి చెప్తాను. ఇవ్వన్నీ కవులు బా రాస్తారు గాని, అవి కాక, నాకు ముఖ్యమనిపించినవి. అతను నిన్ను చూసినప్పుడు, నీలోని ప్రత్యణువూ నువ్వు ఆడదానివని నీకు గుర్తుచేస్తాయి. నీకిష్టం లేనివాడు నిన్నలా చూస్తే, పెట్రోల్ పోసుకొని కాల్చుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కాని, అతడొక్కడు చూసినప్పుడు మాత్రం, you feel woman! అతడు నిన్ను విసిగించినప్పుడల్లా చాలా తిట్టుకొని, వీలైతే నాలుగు తన్నాక, చివరకు అతణ్ణి ముద్దు చేయాలనిపిస్తుంది. అతడు నీ కళ్ళముందుంటే చెప్పలేని ఊరట. కనపడకుండా ఉంటే కొంపలంటుకుపోయినట్టుటుంది. ముఖ్యంగా, అతడికి బాధ కలిగిన ప్రతి క్షణంలో, అతని కన్నతల్లి నువ్వైనట్టు నీ మనసు కొట్టుకుంటుంది. Wife is the first daughter for a man అననటం విన్నాను గాని, the opposite is equally true! అని నాకనిపిస్తూ ఉంటుంది.

మనమీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నా, మనం అదే పనిగా ప్రేమ గుమ్మరిస్తూ పోతే చిరాకేస్తుంది అవతలి వాళ్ళకి. ఎప్పుడు, ఎలా, ఎంత ప్రేమించాలో, ఇంకెంత దాచుకోవాలో తెలీటమే ప్రేమలో అసలు కిటుకు.

ఐఐటిల్లో చదవడానికే తీరికుండదనుకున్నా.. ప్రేమ అన్ని సిలబస్‍ల కన్నా taxing! Do take care.

Love.

Vaishnavi

*****************

 Ma’m,

ఇక్కడికొచ్చే ముందు, లాప్‍టాప్ గురించి అతనూ, నేనూ చాలా గొడవపడ్డాం. ఇక్కడ కూడా దాన్నేసుకొని కూర్చుంటాడేమోనని నా భయం. అర్రె.. మొత్తంగా కమ్యూనికేషన్ కట్ అవ్వటం దేనికి? అవసరం పడితే? అని అతడు. Glad, he won the argument. Thanks, I’m writing to you at this odd hour.

I feel like I’m born afresh. ఇప్పుడే పుట్టిన పసిపాపలా కేర్ కేర్ అని ఏడ్వాలని ఉంది. పట్టరానంత ఆనందంగా ఉంది. Exhausting. Excruciating. Exhilarating. తట్టుకోలేకపోతున్నాను.

ఇప్పుడర్థమవుతోంది.. ఎందుకు మనిషి సృష్టించిన ప్రతి కళలోనూ, మనిషి కనే కలల్లోనూ దీనికింత importance అన్నది అర్థమవుతోంది. చెప్పుకోడానికి చాలా dirty. అనుభవిస్తే మాత్రం డివైన్! ఓ గాడ్..

నాకు మీరు తప్ప ఎవరూ గుర్తురాలేదు, ఈ మూమెంట్‍లో! సో..

లవ్,

రాధిక.

పి.ఎస్: ఇంతకీ అసలు విషయం, I came to know what happens when a dog.. err.. when a man comes closest to a woman.. 😛 😉

***************

 Ma’m.. Sorry for the awful lot of delay to this mail! Neck deep at work and then, this raakshasi at home! Sucks my energy completely.

పిల్లల్ని కనటానికి ఓపికేమో గాని, పెంచటానికి ఇంకా టన్నుల కొద్దీ బలం కావాలి. చచ్చిపోతున్నాను, దీనితో వాగలేక. వేగలేక. She’s such a bundle of energy! And, however hard I try, I can never match her! వాళ్ళ నాన్నతో ఎంత బాగుంటుందో! నన్నే! షటిల్ ఆడ్డం మానేసాను. నో జిమ్! అయినా ఫుల్ వర్క్-అవుట్! ఆఫీసులో ఉన్నంత సేపే.. ఆ తర్వాతంతా దీనితోనే..

హమ్మ్.. ఇంతకీ అసలు విషయం. ఇండియా రావటం ఖాయమైంది. కాని డేట్స్ తెలీదు. మిమల్ని కలవకుండా మాత్రం వెళ్ళను. ఎప్పుడు వస్తున్నదీ ముందుగా చెప్తాను..

I’ve to rush.. bye!

Love.

Radhika

3 comments

  1. Good one.
    akkaDakkadaa kocnahm flow miss ayyindanipincindi.

    Loved few lines and few lines are a wow!!
    Like ->> మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారా? కన్నా కష్టమైన ప్రశ్న, మనం ప్రేమిస్తున్నామా? అని తేల్చుకోవటం.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s