ఊహలన్నీ ఊసులై..

లేని కథ


రాముడు కాదనుకున్న సీతను చితి ఆహ్వానిస్తుంది, కోన ఆశ్రయమిస్తుంది, భూమి తనలో దాచుకుంటుంది. వాల్మీకే వద్దనుకున్న సీతను. లేని కథకు నాయికను.

దాహం.


కంటి అంచుకీ రెప్పకీ మధ్య ఏర్పడిన సూదిమందమంత సందులో తళుక్కుమన్న వెలుతురు, మసగ్గా, అస్పష్టంగా సూదిమొనలాంటి నా ముక్కు కొస, చెక్కినట్టున్ననీ  చెక్కిలి: నిద్ర మత్తు వదలని

Continue reading

ఇది కల కాదు! (ఏమో..)


నా ఊపిరికి మరో ఊపిరి జతకూడి, బరువెక్కి బుసులుకొడుతోంది. నిద్రాణమై ఉన్న తాపాగ్నికి కొత్త ఊపిరి పోస్తోంది. నీడను నీడ ముద్దాడుతున్నట్టు, అంత దగ్గరైనా ఆ జత

Continue reading

(శీర్షిక సెన్సార్ చేయబడింది.)


రాత్రి సమయం. కుండపోత వర్షం. ఆమె వంటగదిలో పనిచేసుకుంటుంది. అతడు తలుపును భళ్ళున నెట్టి రంకెలేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఆమె కనిపించగానే తిట్లందుకున్నాడు. మీదమీదకొచ్చాడు.  మద్యం వాసన భరించలేక

Continue reading

ఒక తప్పిపోయిన ప్రకటన


(గమనిక: తప్పిపోయింది ప్రకటన కాదు. తప్పిపోయిన ఒకదానిని గురించి ఈ ప్రకటన అని గమనింప ప్రార్థన) పైన లేని ఫోటోలో కనిపించని సదరు అదృశ్య, నిరాకార whatever

Continue reading