ఊహలన్నీ ఊసులై..

హైదరాబాదుకే సముద్రమైన కవి: కె.వి.తిరుమలేశ్ 


తొలి ప్రచురణ: ఆంధ్రజ్యోతి వివిధ, ఫిబ్రవరి 13, 2023 ఓర్జిత్ సేన్, ప్రముఖ చిత్రకారులు, ఒకసారి ‘కొచ్చి బినాలె’ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్‍లో చార్మినార్‍ది గ్లాస్ మొడల్ చేసి

Continue reading

Abids – Poetry – KV Tirumalesh


అమ్మలు కూడా పలురకాలు. బిడ్డనెప్పుడూ చీరకొంగునే దాచుకుంటూ, ఆకలి కనిపెట్టుకుంటూ, నిద్రొస్తే జోల పాడుతూ, నోటికొచ్చింది కూస్తే నవ్వేసి ఊరుకుంటూ, దెబ్బ తగిలితే మందేస్తూ, ఇలా కంటికి

Continue reading