ఊహలన్నీ ఊసులై..

ఖుషీ ఇవ్వని “జల్సా”


“తెలుగు సినిమాలు జనంలోకి ఎంత ఎలా చొచ్చుకుపోయాయి అంటే.. ఇవ్వలా ఏ ఇద్దరు కలిసిన “బాగున్నారా” అన్న పలకరింపు తర్వాత ఫలానా సినిమా చూసావా?? ఆ పాట

Continue reading

ఏడకి పోతాండ్రు??


నమస్తే అన్నా!! ఎట్లున్నారే?? అంతా బాగేనా?? ఇన్ని దినముల సంది గా మూలన పడున్నా.. గివలా ఎందుకో ఊరు మీదకు పొవాలే అని తెచ్చిండ్రు. పొద్దుగాల నుండి

Continue reading

నే మనసు పడిన వెంటనే ఓ ఇంద్రధనుస్సు పొంగులే


తన అనురాగపు కిరణాలు నామీద ప్రసరించగానే వానచినుకులా మబ్బుచాటున మాటువేసిన నేను తెల్లని ఆ కిరణానికి ఏడు రంగులు పులిమి.. నే మనసు పడిన వెంటనే ఓ

Continue reading

రాముడా?? రావణుడా??


నాపై అనుమానంతో అగ్నిపరీక్ష పెట్టిన రాముడా నాకై బంగారు లంకను అగ్నికి ఆహుతిచ్చిన రావణుడా నన్ను తప్ప ఇంకెవరినీ దరిచేరనివ్వని రాముడా నాకై సర్వస్వాని పోగట్టుకున్న రావణుడా

Continue reading

వాన అలిగితే..


“”వర్సం పప్పొతుంది డాడి, వర్సం పప్పోతుంది !!” అని చిన్నా అరిచేవరకు నువ్వు నా రాకను గమనించలేదు అంటే, అసలు నేనిప్పుడు రావాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నా!!

Continue reading

కన్యాదానం


తెర తీసిన తరుణంలో నన్ను చదువ తొందరపడే అతని చూపులు కొత్త రెక్కలు తొడిగే నా తలపులు అతడు చాచిన చేతిలో నా దోసిలి పెట్టి ముసి

Continue reading

మేధావి మనిషి


తెల్లారే లేచి, తల్లంటు పోసుకుని, చీరను సింగారించుకొని, నగా నట్రా పెట్టుకుని.. కాటుక చాటున రెప్పలు అతడి ఊహా చిత్రాన్ని గీయలేక ఇబ్బంది పడుతుంటే, ఫక్కున నవ్వే

Continue reading

ఓ అత్తా!!


ఎక్కడో పడి ఉన్న తులసి మొక్కను తీసుకువచ్చి.. దానికో గుడి కట్టి, అందులో ప్రతిష్టించి రోజూ పూజలు చేసి, హారతులు ఇచ్చి మా ఇంటి “లక్ష్మి” అంటూ

Continue reading

తోడు


ఒంటరిగా ఉన్న నన్ను చూసి.. చంద్రుడు కన్ను గీటు నవ్వుతున్నాడు పవణుడు ఈల వేసి గోల చేస్తున్నాడు వరుణుడు చేయి గిల్లి కవ్విస్తున్నాడు!! కలలోని నీవు నిజమై

Continue reading

రామ కనవేమిరా??


నా స్వామిని పేరులో నింపుకున్న ఓ చిలుకా..నా స్వామి స్పర్శ తాకి ధణ్యమైన ఓ ఉడతా..నా స్వామి పాద ధూళి తాకిన ఓ నేలా..నా స్వామికి ఎంగిలి

Continue reading

క్షణం – మరుక్షణం


నీవు ఎదురుపడిన ప్రతిసారి మాటలు మరిచిన పెదవులు తెగ వణుకుతాయి ఒక క్షణం మదిలో దాచుకున్నవన్నీ కళ్ళు చదివిపెడతాయి మరుక్షణం నీ చేతిలో చేయి వేసి, అడుగులో

Continue reading

జ్ఞాపకాలు


ఒక రోజు ఫిసిక్స్ క్లాసులో ఎదో మాటల మధ్యలో, “గంగా నదిలో పూజ చేసిన సామాగ్రి అంతా వేస్తారు; గంగలో చాలా మంది స్నానాలు చేస్తారు. నానా

Continue reading

పరిచయం


సాయం సంధ్యవేళ, సముద్ర తీరానా.. ఇసుకలో భారంగా నడిచే పాదాలు, అయినా అలసిన మనసుని తట్టి లేపే చల్లని గాలి; చెదురుతున్న కురులని సర్దడంలో సన్నని విసుగు,

Continue reading

చిలక పలుకులు


“చిలక పలుకులు, చిలక ముక్కు, చిలక కొరికిన జాంపండు, చిలకా గోరింక లాంటి జంట” అంటూ నాకు చాలనే విలువ ఇచ్చారు మీ తెలుగు వారు. ఎంతైనా

Continue reading