ఊహలన్నీ ఊసులై..

పౌర్ణమి మైనస్ వెన్నెల =


కనిపిస్తే కాల్చివేత. ఇంగ్లీషులో కర్ఫ్యూ. కనిపించిందల్లా కాల్చివేస్తే… ఇంగ్లీషులో హాపీ వాలెంటైన్స్ డే! (హాపీ సైలెంట్. వాలెంటైన్ సైలెంట్+డంబ్+మ్యూట్…) ప్రాణస్నేహితుడనగా ప్రాణం మీదకు తీసుకొచ్చేవాడు, ప్రాణాలు తోడేసేవాడు,

Continue reading

eulogy


హే.. నువ్వు చనిపోయావట కదా! ఇప్పుడే తెల్సింది, కాస్త ఆలస్యంగా. I’m sorry! ఇలా చెప్పా పెట్టకుండా టపా కట్టేస్తావని ఊహించలేదు. “I’m dead. See ya

Continue reading

పన్నెండు గంటలు


రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటలూ ఎలా గడపాలో ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్ణయించుకొని కొన్ని నెలలు అయ్యాయి. ఇంకో అరగంటలో.. అంటే, ముఫ్పై నిముషాల్లో, పన్నెండు దాటుతుంది, కొత్త రోజు

Continue reading