ఊహలన్నీ ఊసులై..

The Craft of Writing Effectively: Larry McEnerney


యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో ప్రొఫసర్ ఒకరు రచనా వ్యాసంగం గురించి ఇచ్చిన లెక్చర్ యూట్యూబులో బా వైరల్ అయ్యిందని ఒక కోర్సులో తెలిస్తే, సరే అని చూడ్డం

Continue reading

తీయండ్రా బండ్లు: కథా సంకలనం


ఆటోమొబైల్ సంబంధిత కథలతో వచ్చిన సంకలనం “తీయండ్రా బండ్లు”లో నేను రాసిన “రూ.16/కి.మీ” అనే కథను కూడా చేర్చడం నాకెంతో సంతోషాన్ని కలిగించిన విషయం. కారణాలు కొన్ని:

Continue reading