నిశ్శబ్దం


గజిబిజి జీవనం - నిదరోయిన నగరంనిశ్శబ్దంకిక్కిరిసిన స్టేడియం - ఔటయిన సచిన్నిశ్శబ్దంచెలరేగిన అల్లర్లు - నిరవధిక కర్ఫ్యూలూనిశ్శబ్దంఇంస్టెంట్ మెసంజర్ - క్రాష్ అయిన చాట్నిశ్శబ్దంకదలిపోయిన బంధువర్గం - నిర్మానుష్య శ్మశానంనిశ్శబ్దంWhy is silence so deafeningly loud!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: