ఊహలన్నీ ఊసులై..

పుస్తకం.నెట్ అట..


హే .. పుస్తకాలకి ఏదో సైట్ పెడుతున్నారట కదా?ఓ తెల్సిందా?! అవును.. పుస్తకం.నెట్ అనీ.. జనవరిలో ప్రారంభమవుతుందది. పుస్తక సమీక్షలూ గట్రా ఉంటాయా?ఊ.. పుస్తక సమీక్షలూ అవీ

Continue reading

BRB…


madhurimak: ఓయ్య్.. ఉన్నావా? techie.kiran: ఉన్నా..madhurimak: ఏం చేస్తున్నావ్?techie.kiran: అమ్మాయి గారి రాక కోసం వేయి కళ్ళతో వేయిటింగ్ ఇక్కడ! madhurimak: అబ్బా.. ఛ! అంతుందా? techie.kiran:

Continue reading

ఎడబాటు


శీతాకాలం సాయంత్రం; చలీ-చీకటీ పాత స్నేహితులైయ్యినట్టు చేతిలో చేయి వేసుకుని వచ్చాయి. “బై..టేక్ కేర్” అని చెప్పేక కూడా ఇంకా ఏవైనా మాటలు పుట్టుకొస్తాయేమో అని కట్

Continue reading

Camకి చిక్కని చిత్రాలు!


గడచిన వారాంతంలో చేసిన ప్రయాణంలో డిజికామ్ అక్కరకు రాలేకపోయినా, మనోనేత్రంలో స్థిరపడిపోయిన కొన్ని ఛాయాచిత్రాలను అక్షరాలలోకి తర్జుమా చేసే ప్రయత్నం.  చూద్దామా మరి? అటో నక్షత్రమైన తీరు:

Continue reading

నిరంతర మాటల స్రవంతి..


స్థలం: ఎఫ్.ఎం స్టూడియోసమయం: సాయంత్రం ఐదు గంటలుహల్లో.. ఆదాబ్.. నమస్కారం.. గుడ్ ఈవెనింగ్.. వచ్చేశాను.. వచ్చేశాను.. నేనొచ్చేశాను, సాయంత్రం అయిదవ్వగానే ఎవరు వస్తారు? వాన దేవుడు రానా

Continue reading

పంచుకున్న ఆనందం..


కిక్కిరిసిన క్రికెట్ స్టేడియం అది. ఇంకా వేసవికాలం తన ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేయలేదు. సాయంకాలం వేళ సూర్యుడు అస్తమిస్తూ కూడా తన తీవ్రతను రుచి చూపిస్తూనే ఉన్నాడు.

Continue reading